Kontakt

Twórca i koordynator Akcji Dawcom w Darze:

Kuba Terakowski
skr. poczt. 758
30 – 960 Kraków 1
tel.: 603 305 401
e.mail: dawcomwdarze@gmail.com
www.terakowski.pl
Kuba Terakowski