O Akcji

Firmy biorące udział w Akcji Dawcom w Darze udzielają zniżek wszystkim Honorowym Dawcom Krwi. Rabaty przyznawane są na podstawie legitymacji HDK.

Zgodnie z pierwotną koncepcją, Akcja Dawcom w Darze promować miała równocześnie honorowe krwiodawstwo oraz aktywny tryb życia, dlatego wśród uczestników Akcji przeważają schroniska górskie i inne obiekty noclegowe oraz sklepy turystyczne. Z czasem, do Akcji zaczęły zgłaszać się firmy o odmiennych profilach, często prowadzone przez samych krwiodawców.

Akcja trwa od roku 2007. Jest to autorska, prywatna i niekomercyjna inicjatywa Kuby Terakowskiego, którą zajmuje się sam, w czasie wolnym.

Każdy może wesprzeć Akcję dołączając swoją firmę lub zachęcając do udziału następnych przedsiębiorców.