Zgłoś się do Akcji

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akcji Dawcom w Darze.

Firmy uczestniczące w Akcji udzielają 10 – 50% rabatu wszystkim Honorowym Dawcom Krwi. Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji HDK.

Dołączenie do Akcji nie wymaga żadnych formalności, wystarczy wypełnić FORMULARZ lub wysłać e.mail na adres [email protected], podając w nim dane firmy (nazwa, adres, telefon, www) oraz wysokość rabatu. Równie prosta jest ewentualna rezygnacja z udziału w Akcji: wystarczy poinformować o tym via e.mail. Udział w Akcji jest bezpłatny.

Do Akcji można też dołączyć na próbę lub na specjalnych, zaproponowanych przez właściciela firmy zasadach.

Udział w Akcji korzystnie wpływa na prestiż, wizerunek i dochody firmy. Liczba krwiodawców w Polsce sięga obecnie 700.000 osób, jest to więc grupa, do której warto skierować swoją ofertę.

Informacja o uczestnikach Akcji Dawcom w Darze publikowana jest na stronie i fanpage’u Akcji oraz na mapie. Wiadomości o firmach biorących udział w Akcji trafiają też do wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, większości Klubów Honorowych Dawców Krwi oraz wybranych mediów.

Akcja trwa od roku 2007, obecnie uczestniczy w niej ponad 1000 firm.